Пристанища и граници

thumb-borders

Сигурност на пристанища и граници

Непрекъснато разрастващата се глобализация се превръща от предимство в основно предизвикателство за индустрията на сухопътния транспорт. Мултинационалният поток от продукти в световната икономика създава рискове за сигурността на всяка страна и нейните съюзници. Тази взаимосвързаност води до интензивен трафик и забавяне на транспортираните стоки, оттам и до необходимост от по-строги регламенти за сигурност. Заедно с нашите партньори ние разбираме проблемните аспекти в индустрията и фокусираме цялото си внимание, експертиза и дългогодишен опит върху намирането на доказани и ефективни решения за справяне с тези предизвикателства.

Работейки в тясно сътрудничество с нашите партньори, ние сме в състояние да посрещнем и приложим европейски и глобални стратегии, изисквания и инициативи, като допринасяме значително за безпрепятственото и сигурно функциониране на пристанища и граници, митнически органи, правоохранителни органи и други организации за сигурност чрез:

  • Висококачествено оборудване с качество на изображението и пропускателна способност, необходимо за извършване на систематични, високоефективни и обстойни проверки на превозни средства, контейнери и железопътни товари.
  • Способност за ефективно откриване и борба с недекларирани и/или опасни стоки, нелегални имигранти и други стоки с висок интерес, които са предмет на митническа инспекция, за да се гарантира безопасността на обществото и да се избегнат икономически загуби.
  • Защита на националните интереси и интересите на Европейския съюз.

За повече информация относно продуктите и възможните решения, моля посетете Smiths Detection и CEIA.

Прегледайте нашите Проекти за пристанища и граници.

Инспекция на товари и превозни средства

Системите за инспекция на товари и превозни средства са проектирани да отговарят на Вашето разнообразие от изисквания, свързани с митнически, пристанищен и граничен контрол, включително сухопътни, морски и гранични контролно-пропускателни пунктове.

Преглед на технологичните характеристики:

  • Системите за инспекция могат ефективно да сканират непрекъснат поток от превозни средства, като същевременно генерират отлично качество на изображенията.
  • Рентгеновите изображения могат лесно да се анализират както дистанционно, така и на място.
  • Системите за инспекция могат надеждно да открият всяко наличие на радиоактивни гама материали в превозните средства.
  • Други продукти предлагат решение за инспекция на безпилотни превозни средства, при които проверката на автомобила при преминаване през скенера би била невъзможна, тъй като системата за инспекция е проектирана да предотврати излагането на радиационен риск за шофьорите.

За повече информация относно продуктите и възможните решения, моля посетете Smiths Detection.

Прегледайте нашите Проекти за пристанища и граници.