Дигитални решения

С гордост съобщаваме, че нашите научноизследователски и иновационни дейности непрекъснато нарастват с висока скорост, както никога досега. Мотивирани да продължат да се справят с нови предизвикателства, екипите ни за научноизследователска и развойна дейност и „Data Science“ са съставени от висококвалифицирани и опитни професионалисти, подкрепяни от тясното сътрудничество с нашите клиенти, партньори, университети и експерти от индустрията.

digital
null
Научни изследвания и иновации
Нашият силен стремеж към непрекъснато усъвършенстване ни помага да откриваме интелигентни решения и концепции за обслужване, целящи подобряване на нашата производителност и услуги, като същевременно намаляват общата цена на собствеността и увеличават надеждността и разполагаемостта на оборудването на нашите клиенти. Нашият силен и интердисциплинарен екип от професионалисти ни помага да трансформираме фундаментално нашия бизнес и да предоставим добавена стойност на нашите клиенти, като подкрепя всички наши иновационни проекти.
null
SMARCS™
Подходът за виртуализация на Danlex (DVA) – SMARCS™ (Superior Monitoring Accessibility and Remote Continuous Support) е бързо, надеждно и ефективно решение за дистанционна диагностика, мониторинг и поддръжка на рентгенови системи за инспекция на тежки товари, контейнери и превозни средства. Предимствата, които произтичат от този подход са значително намалени престои на рентгеновата система, намалени експлоатационни разходи и разходи за поддръжка.
null
NID4NIIS™
NID4NIIS™ е проект, обхващащ работа в мрежа, обмен на изображения и данни за системи за неинтрузивна инспекция. 42x рентгенови системи, опериращи на различни митнически локации в България са свързани в мрежа и интегрирани в „Централизирана система за превенция на контрабанда, нелегален трафик и митнически измами“.
null
PMT4NIIS™
Прогнозна поддръжка на системи за неинтрузивна инспекция (NIIS), PMT4NIIS™ се базира на анализ на Big Data, индустриални IoT (IIoT), усъвършенствани технологии, интелигентни продукти и услуги. Продуктът предлага първия в нашата индустрия подход за прогнозна поддръжка. Използвайки изкуствения интелект и машинното обучение (machine learning), PMT4NIIS™ обхваща основни приложения на NIIS – авиационна сигурност, митнически и трансгранични инспекции.
null
Сканиране и управление
За нашите пазари са достъпни и платформите за сканиране и управление, изобретени от нашия партньор Smiths Detection, с цел задоволяване нарастващото търсене на клиентите на подобрени оперативни функционалности и максимални нива на откриване на заплахи:

    • Checkpoint.Evoplus – усъвършенствана платформа за сканиране и управление, която подобрява работата на пунктовете за проверка на сигурността, като същевременно намалява оперативните разходи и подобрява потока от пътници.
    • DaiSy – софтуерно приложение, интегрирано в оборудването за инспекция на товари и превозни средства, за да предостави бърза оценка на изображенията и верификация на карго.
    • iCMORE – автоматизиран софтуер за идентификация на заплаха или цел, базиран на изкуствен интелект за автоматично откриване на опасности или забранени стоки, който намалява времето за анализ.
    • ViZual е функция за разграничаване на органични и неорганични материали, която служи за разпознаване на незаконни предмети като експлозиви и наркотици в автомобили, товари, контейнери и камиони.

 

За повече информация относно платформите за сканиране и управление, моля посетете Smiths Detection.