Защо Данлекс

Ако търсите кариерно развитие, Данлекс е перфектното професионално място за постигане на тази цел. Данлекс е иновативна компания, която предлага предизвикателна и удовлетворителна работа с реално отражение. Компанията разполага с малък и сплотен екип от специалисти в различни сфери. Работейки за Данлекс, ще бъдете ангажирани в една динамична и бързо развиваща се високо-технологична индустрия, докато същевременно сте част от една прекрасна офис атмосфера във фирмена сграда, собственост на компанията.

  • Данлекс притежава над 95% от пазарния дял в България и има значително присъствие на останалите пазари, на които оперира.

Обучения и професионално развитие

Съобразявайки се с възможностите и нивото на своите служители, Данлекс редовно предлага обучителни и квалификационни програми. Някои от тях са:

  • Управление на проекти по метода Agile
  • Управление на риска
  • Решаване на проблеми и взимане на решения
  • Управление на информационни технологии
  • Техническо и търговско обучение на Smiths
  • Обучение на работното място
  • Търговски онлайн семинари (уебинари)
  • Курсове по бизнес английски

Инвестираме в знания: проект на Данлекс за обучение на персонала, спечелил финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.

Допълнителни възнаграждения и социални пакети

Данлекс предлага конкурентно възнаграждение въз основа на опита на служителите и приноса им към постиженията и целите на компанията.
Като служител в компанията ще получите трудов договор в пълно съответствие с българското законодателство, допълнителна здравна застраховка и социални пакети.

Отворени позиции

В момента нямаме отворени позиции

В момента нямаме отворени позиции, но може да продължите да следите за такива или да изпратите вашето резюме на jobs@danlex.bg, а ние ще се свържем с Вас, когато имаме подходящо предложение.

Мениджър бизнес развитие (Business Development Manager)

Притежавате ли високо ниво на комуникативни умения? Имате ли опит в изграждането на професионални връзки и доверие? Намирате ли бизнеса за привлекателен, целеустремен ли сте?

Всички хора, които търсят възможност да приложат своите търговски талант и предприемачески дух, за да направят света едно по-безопасно място, са добре дошли при нас.

Специалист по информационни технологии и сервиз (IT and Service Specialist)

Имате ли задълбочено знание за процесите при поддръжка на информационни технологии? Притежавате ли комуникативни умения? Притежавате ли опит в обслужването на клиенти? Притежавате ли технологична мисъл? Харесва ли ви да помагате на околните?

За екипа ни в София търсим квалифициран, високо мотивиран, последователен и ориентиран към резултатите специалист при поддръжка на информационни технологии.

Мениджър продажби (Sales Manager)

Притежавате ли способността да комуникирате, презентирате и да оказвате влияние на околните убедително и ефективно? Притежавате ли силен бизнес усет и индустриална експертиза?

За екипа ни в София търсим високо мотивиран, високо ефективен и ориентиран към резултатите Мениджър продажби, който да ни помогне да поддържаме високата конкурентно-способност на компанията.

Ръководител на екип за предоставяне на услуги (Service Desk Manager)

Притежавате ли предишен и доказан опит в управлението на екип за предоставяне на услуги (Service Desk)? Участвали ли сте в определянето на процеси и стандарти, ръководейки екип за техническа поддръжка, с цел осигуряване на отлично обслужване на клиенти и решаване на технически проблеми?

За екипа ни в София търсим квалифициран, високо мотивиран, последователен и ориентиран към резултатите Ръководител на екип за предоставяне на услуги (Service desk Manager) с отлични комуникативни умения.