Авиационна сигурност

Проверка на пътници и ръчни багажи

Предоставяме пълната гама от оборудване, необходимо за постигане на бърза и надеждна проверка на пътниците и техните багажи, както и за внедряване на цялостен процес за управление на пунктове за проверка сигурност.

 • Одобрени от ECAC системи за автоматична детекция на скрити в тялото предмети от всякакъв вид материали.

 • Пълна гама рентгенови системи за проверка на ръчен багаж, включително системи за детекция на експлозиви в ръчни багажи (EDSCB), в пълно съответствие с най-новите регламенти, както и с изискванията на ECAC и TSA.
 • Одобрени от ECAC високочувствителни детектори за следи, откриващи и идентифициращи широк спектър от наркотични вещества, както и заплахи от самоделни експлозиви и експлозиви за военни и търговски цели.
 • Метал-детектори за автоматична детекция на скрити оръжия и метални компоненти в пълно съответствие с най-новите стандарти за сигурност.
 • Детектори за течни експлозиви за прецизна проверка на запечатани и незапечатани течности, аерозоли и гелове (LAGs), с източник на нейонизиращо лъчение и без движещи се части. Детекторите са в пълно съответствие с най-новите регламенти, както и с изискванията на ECAC и TSA.
 • Интегрирани решения за пунктове за проверка сигурност, осигуряващи повишена ефективност, пропускателна способност и преживяване на пътниците.

За повече информация относно продуктите и възможните решения, моля посетете Smiths Detection и CEIA.

Прегледайте нашите Проекти за летища.

Проверка на регистрирани багажи

Предоставяме съдействие за постигане на съответствие с изискванията на Стандарт 3 за проверка на регистрирани багажи. Заедно с нашите партньори Smiths Detection и Vanderlande, предоставяме технологиите и услугите, необходими за надграждане на Вашата багажна транспортна система със системи за автоматична детекция на експлозиви, в пълно съответствие с приложимото законодателство и добри практики.

 • Съвместимите с ЕКАК (ECAC) Стандарт 3 системи за автоматична детекция на експлозиви (EDS) осигуряват най-високите нива на сигурност и експлоатационна ефективност в индустрията, като се вземат предвид ограничените площи на летищата и изискванията на регулаторите в Европа и САЩ.
 • Предимствата пред Стандарт 2 включват: подобрено качество на 2D изображения; генериране на 3D изображения на сканираните багажи; 11% увеличение на ефективността на детекцията; намалени прекъсвания в системата; обратна връзка в реално време; намалена консумация на енергия; съответствие с Последна Точка на Заминаване (LPDs) изисквания на TSA.

Прегледайте нашите Проекти за летища.

Проверка на въздушен товар и въздушна поща

Широката гама от рентгенови системи, произвеждани от Smiths Detection, осигурява бърза и ефективна проверка на поща и товари. Всички рентгенови системи могат да бъдат конфигурирани с допълнителни софтуерни опции, пасивни и механични входящи и изходящи конвейери и други хардуерни опции, съгласно Вашите изисквания.

Система за обработка на багажи

Заедно с Vanderlande проектираме, доставяме, въвеждаме в експлоатация и поддържаме багажната транспортна система, от която се нуждае Вашето летище. Осъществяваме комплексното преминаване от Стандарт 2 към Стандарт 3 в условия на експлоатация така, че да не се налагат прекъсвания и закъснения.

 • Персонализирано чекиране: мощна система за анализ и класификация на багажа, която подобрява качеството и цялостния процес на обработка. Това довежда до намален брой на неправилно обработени багажи и предотвратява до 40% от задръстванията, като филтрира багажите, които го предизвикват.
 • Експресно транспортиране на багаж: конвейери със система за контрол, която слива, натрупва или сортира багажа при ниска консумация на енергия, намалени разходи за поддръжка и най-ниските нива на шум в индустрията, поддържайки висока оперативна скорост.
 • Интеграция с технологии за сканиране: системата за обработка на багаж на Vanderlande може да бъде интегрирана със системата за автоматична детекция на експлозиви (EDS) на Smiths Detection, осигурявайки пълна интеграция, ефективност на разходите и максимално използване на капацитета с най-високата пропускателна способност и ефикасност на работата. Същевременно това дава възможност за многостепенни концепции за сигурност и предотвратяване на неизправности.
 • Сортиране: гама от решения с общата цел за ефективно сортиране на багаж след неговата проверка за сигурност, съобразени с дизайна на сградата с терминали на летището. След внимателно проучване, ще селектираме решението, което най-добре отговаря на Вашата ситуация.
 • Подготовка за затоварване: в зависимост от възможностите за съхранение на Вашето летище, пространството в сградата, ергономията и трафика в рамките на зоната за подготовка на багажите, предлагаме разнообразие от карусели, сред които можете да избирате.

За повече информация относно продуктите и възможните решения, моля посетете Vanderlande.

Прегледайте нашите Проекти за летища.

Оборудване за наземно обслужване

Ние работим с най-добрите европейски производители, за да Ви предоставим оборудване за наземно обслужване като контейнери за карго, пътнически ръкави и самолетни влекачи. Свържете се с нас, ако искате да оборудвате или преоборудвате Вашето летище с необходимото оборудване за обслужване на самолети и намаляване времето за обработка.

Пътнически ръкави

Заедно с Thyssen Krupp работим, за да доставяме най-модерните и ергономични пътнически ръкави в индустрията. Продуктовата гама може да бъде персонализирана, за да съответства на средата на Вашето летище, позволявайки по-кратки времена за бординг и по-малко опашки.

 

Прегледайте нашите Проекти за летища.

Обслужване на самолети

Всяко модерно летище изисква богат набор от техника, необходима за обслужването на самолетите, които кацат и излитат. Ние разбираме, че ориентирането в кръга от потенциални доставчици може да бъде предизвикателство. Благодарение на контактите, които изградихме през годините на нашите основни пазари, ние успяхме да натрупаме значително ноу-хау за качеството и приложенията на самолетообслужващата техника. Ще се радваме да Ви подкрепим в усилията да изберете, придобиете и използвате подходящото за Вас оборудване.

 

Прегледайте нашите Проекти за летища.