Kултурно наследство

Опазването на културното наследство е от голямо значение за хората, тъй като им дава възможност да се върнат назад във времето и да изследват историята. Това също издига националната им гордост и им помага да формират своята идентичност. Следователно за защитата, изложбата и реставрацията на произведения на изкуството (минали или съвременни) – без значение дали в колекции, музеи, галерии или аукционни къщи – трябва да се вземат предвид два основни приоритета: безопасността на произведението на изкуството и лесния достъп за разглеждането му.

thumb-cultural

Оборудване за музеи

Заедно с Glasbau Hahn Ви предлагаме широка гама от витрини с различна големина, форма, материал и дизайн, адаптивни към различни светлинни или климатични условия:

  • Осигурително стъкло / алармено стъкло за защита от повреди по време на вандализъм и предотвратяване на наранявания в случай на счупване на стъклото.
  • Оптично осветление за елиминиране на вредните UV и IR компоненти от Вашите артефакти.
  • Решения за чувствителни към светлина и топлина предмети и по-специално органични материали, които са застрашени от дневна или изкуствена светлина.
  • Климатичен контрол – механично или химически базиран за контрола на температурата и/или влажността.
  • Система Hahn-Modul (DBP) – лесно регулируема, лесна за съхранение и транспортиране, лесна и бърза за монтаж и демонтаж дори от непрофесионалисти.

За повече информация относно продуктите и възможните решения, моля посетете Glasbau Hahn.

Прегледайте нашите Проекти за опазване на културното наследство.

Оборудване за галерии

“Протекторът на Hahn” представлява калъф за картини, който предлага на Вашата галерия максимална защита за картини или графики. Протекторът служи като предпазен щит срещу потенциален вандализъм и действа за контрол на климатичните условия. По-конкретно, системата предлага на Вашата галерия превантивна и контролна мярка срещу UV и IR лъчение, високи нива на влажност, прах и други агресивни материали.

За повече информация относно продуктите и възможните решения, моля посетете Glasbau Hahn.

Прегледайте нашите Проекти за опазване на културното наследство.