Грижа за клиента

Благодарение на нашия квалифициран екип от експерти в областта на научноизследователската и развойна дейност, на науката за данни и машинното обучение (Data Science and Machine learning) и на съдействието при покупка и намиране на решения, ние можем да предоставим решения и услуги, съобразени с Вашите потребности и изисквания.

handshake
null
Съдействие при решение
Ние разбираме колко е важно за Вас да намерите техническото решение, което да отговаря на всички Ваши изисквания и потребности. Дългогодишният ни опит в индустрията ни научи, че всеки клиент е уникален и затова отделяме индивидуално внимание към всеки един от Вас, за да Ви помогнем да определите Вашите потребности и специфицирате желаното техническо решение.
null
Въвеждане в експлоатация
Нашият трудолюбив и мотивиран екип от специалисти е напълно сертифициран да инсталира и въвежда в експлоатация Вашето оборудване, в съответствие с оперативните изисквания и стандарти за сигурност и безопасност. Екипът ни стриктно следва техническите процедури и гарантира, че Вашето оборудване е тествано и напълно работещо в съответствие със съответната документация и условия на договора.
null
Оборудване под наем
Предлагаме ограничен спектър на оборудване за инспекция и детекция под наем, което е икономически по-изгодно в сравнение със закупуването му. Може да вземете оборудване под наем, за да покриете необходимите изисквания и стандарти за сигурност на Вашето събитие, или за да посрещнете краткосрочни потребности от сигурност при определени обстоятелства и условия.
null
Обучение и сертификация
Ние оценяваме важността Вашият персонал да бъде в крак с изискванията за сигурност, като същевременно непрекъснато поддържа високи оперативни стандарти. За постоянното повишаване на експертизата и квалификацията на екипа, ние предоставяме:

  • Продуктово обучение за безопасна и ефективна работа с оборудването.
  • Компютърно-базирани обучителни програми, тестове за компетентност при подбор на персонал и сертификационни тестове (за повече информация, моля посетете CASRA).

null
Техническо съдействие
За първоначалния период на експлоатация на оборудването предоставяме техническо съдействие на място, за да осигурим използването на пълния капацитет на оборудването от Вашите оператори по безопасен начин. Ние сме готови да адаптираме програмите за поддръжка според Вашите потребности и изисквания, като същевременно Ви даваме възможност да ползвате пълната функционалност и производителност на оборудването.
null
Висококачествено обслужване
Разполагаме с компетентни, квалифицирани и сертифицирани сервизни специалисти, за да гарантираме сигурната и надеждна работа на Вашето оборудване. Предоставяме споразумения с гъвкави нива на обслужване и съдействие чрез гореща телефонна линия. Екипът ни непрекъснато обновява и повишава квалификацията и знанията си, като често посещава нови курсове и обучения.
null
Управление на жизнения цикъл
Услугите по време на жизнения цикъл на оборудването са ключов елемент от цялостното ни стойностно предложение. Изпълняваме сервизна поддръжка, актуализации, ъпгрейди, управление на конфигурацията, ремонт и техническо обслужване през целия жизнен цикъл на оборудването Ви, за да се уверим, че то продължава да работи при максимален капацитет и високо ниво на удовлетвореност.

 

 

За повече информация, моля свържете се с нас.