Политика на поверителност

1. Обща информация

а) Въведение

Благодарим ви за интереса към нашия уебсайт и нашите онлайн услуги. Защитата на данните на посетителите и използването им само по начина, който те очакват от нас, е нашият най-висок приоритет. В тази връзка, следната политика е предназначена да ви информира за обработването на вашите лични данни и вашите права по отношение на тази обработка съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) и други закони за защита на данните.

б) Администратор

Ние, Данлекс ЕООД, сме администраторът съгласно GDPR и следователно отговаряме за обработката на данните, обяснена тук.

в) Представител на администратора по защита на данните (DPCR)
Може да се свържете с нашия DPCR по всяко време, като използвате следните данни за контакт:

България, София 1619
бул. Цар Борис III 430
тел: +359 2 960 20 10
факс: +359 2 960 20 25
имейл: info@danlex.bg

 

2. Обработка на лични данни по време на използването на нашия уебсайт

Вашето посещение на нашия уебсайт и/или използването на нашите онлайн услуги ще бъдат регистрирани. IP адресът, който в момента се използва от вашето устройство, дата и час, разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT), типът на браузъра и операционната система на вашето устройство, страниците, до които се осъществява достъп, езикът и версията на софтуера на браузъра и приблизителните ви данни за местоположението, които получаваме от гореспоменатите данни, могат да бъдат записани.

Тези данни се събират с цел оптимизиране и подобряване на нашия уебсайт, както и на нашите онлайн услуги. Обработката по закон се основава на законен интерес, тъй като е в наш законен интерес да защитим нашия уебсайт и да подобрим качеството на нашите услуги.

Освен това, вашите лични данни се съхраняват само, ако ни ги предоставите за своя собствена сметка, например като част от регистрация, анкета, онлайн заявление или за онлайн покупка (изпълнение на договор).

Предприехме подходящи мерки, за да гарантираме, че данните, предоставени ни по време на регистрацията, са адекватно защитени. Тези мерки включват, но не се ограничават до криптиране, контрол на достъпа.

г) Бисквитки

За да направим посещението ви на нашия уебсайт по-приятно и да дадем възможност за използване на определени функции, ние може да използваме „бисквитки“ на различни страници. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето терминално устройство. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра.

Други бисквитки остават на вашето устройство и позволяват на нас или на наши партньорски компании да разпознават браузъра ви при следващото ви посещение.

Можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете информирани за настройката на бисквитките отделно и да решавате индивидуално за тяхното приемане или изключване в определени случаи или като цяло.

За повече информация вижте помощната функция на вашия интернет браузър. Ако бисквитките не се приемат, функционалността на нашия уебсайт може да е ограничена.
Научете повече за това как използваме бисквитки от нашата „Политика за бисквитки“: https://www.danlex.bg/cookies/

д) Получатели на данни

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни за обработка на вашите лични данни. Тези доставчици на услуги могат да се намират в страни в и извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Ние гарантираме, че тези доставчици на услуги обработват лични данни в съответствие с европейското законодателство за защита на данните, за да гарантират адекватно ниво на защита, дори ако личните данни се прехвърлят в държава извън ЕИП, в която не съществува съответствие с решенията на Комисията на ЕС.

Предаването на лични данни към други получатели не се извършва, освен когато сме длъжни да го направим по закон. За повече информация относно подходящите предпазни мерки за международния трансфер на данни или копие от тях, моля, свържете се с нашия представител по защита на данните (DPCR).

е) Период на задържане

Личните данни, предоставени ни чрез нашия уебсайт, ще се съхраняват само до постигане на целта, за която са обработени. Доколкото сроковете на съхранение съгласно търговското и данъчното законодателство трябва да се спазват, срокът на съхранение на определени данни може да бъде до 3 години. Въпреки това сроковете за съхранение също могат да бъдат променени поради нашия законен интерес (например, за да се гарантира сигурността на данните, за предотвратяване на злоупотреба или за преследване на престъпници).

 

3. Вашите права

Като субект на данни можете по всяко време да се свържете с нашия представител по защита на данните (DPCR) с известие съгласно информацията за контакт, посочена по-горе в Раздел 1, за да се възползвате от правата си. Тези права са следните:

  • Правото да получавате информация за обработката на данни и копие от обработените данни
  • Правото да се изисква коригиране на неточни данни или попълване на непълни данни
  • Правото да поискате изтриване на лични данни
  • Правото да се изисква ограничаване на обработката на данни
  • Правото да получавате лични данни относно субекта на данни в структуриран, често използван и машинно четим формат, както и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор
  • Право на възражение срещу обработката на данни
  • Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време за спиране на обработката на данни, която се основава на вашето съгласие
  • Правото да подадете жалба до компетентния надзорен орган: Комисията за защита на личните данни