Отбрана

thumb-defence

Сигурност на военни бази и обекти с детекция и идентификация на химични, биологични, радиоактивни и ядрени (CBRN-E) заплахи

Системите за детекция във военна среда са от огромно значение за безопасността на защитниците и за успешното завършване на мисии срещу противника. Целта на сензорните или детекторните устройства е да идентифицират възможностите за атака или местоположението и дейностите на противника. Това би предложило на защитниците възможността да анализират тази информация и да вземат подходящи решения. Работейки в тясно сътрудничество със Smiths Detection, ние можем да Ви предоставим надеждно оборудване, което не изисква интензивна поддръжка и събира информация в реално време за следи от експлозиви или други опасни материали. Оборудването е с фокус върху:

  • Увеличаване способността на защитниците за оцеляване в опасна среда.
  • Покриване на широк спектър от изисквания за детекция и идентификация на химични, биологични, радиоактивни и ядрени (CBRNE) заплахи, както и на потребностите от приложения за различни войници или оперативни групи.
  • Свеждане до минимум на непланиран престой, поради икономически изгодни договори за сервизни услуги.
  • Кратко време за изпълнение.

За повече информация относно продуктите и възможните решения, моля посетете Smiths Detection.

Прегледайте нашите Проекти за отбрана.

Инспекция на товари и превозни средства

Системите за инспекция на товари и превозни средства са проектирани да отговарят на Вашето разнообразие от изисквания, свързани със сигурността на военните бази.

Преглед на технологичните характеристики:

  • Системите за инспекция могат ефективно да сканират непрекъснат поток от превозни средства, като същевременно генерират отлично качество на изображенията.
  • Рентгеновите изображения могат лесно да се анализират както дистанционно, така и на място.
  • Системите за инспекция могат надеждно да открият всяко наличие на радиоактивни гама материали в превозните средства.
  • Други продукти предлагат решение за инспекция на безпилотни превозни средства, при които проверката на автомобила при преминаване през скенера би била невъзможна, тъй като системата за инспекция е проектирана да предотврати излагането на радиационен риск за шофьорите.

За повече информация относно продуктите и възможните решения, моля посетете Smiths Detection.

Прегледайте нашите Проекти за отбрана.